Alapszabály

Egységes szerkezetű alapszabály

A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége alakuló Közgyűlése a 2013 évi V. tv., a polgári törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján, a mai napon a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint hagyta jóvá.

A módosított rendelkezések az alapszabály szövegében félkövéren szedve, aláhúzva láthatók.