MMOSZ

A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségét (MMOSZ) magyar tulajdonban lévő munkaerő-kölcsönzők alapították 2010-ben. A kölcsönzött munkavállalók és az EFO (egyszerűsített foglalkoztatás) keretein belül foglalkoztatott munkavállalók érdekvédelmi szervezete. Az MMOSZ a szektor kétharmadának érdekképviseletét látja el.

Az MMOSZ proaktívan vesz részt – a hatóságokkal és jogalkotókkal együttműködve – a vonatkozó szabályozás alakításában, hogy a munkaerő-kölcsönzés minden szereplője számára elfogadott és az Unióhoz hasonlóan rugalmas és népszerű foglalkoztatási formává váljon. Ez a terület tekinthető az európai munkajog és joggyakorlat legdinamikusabban fejlődő részének, melynek magyarországi jogharmonizációjában és fejlesztésében a hazai sajátosságokat ismerve kívánunk a jogalkotók segítségére lenni.

Az MMOSZ érdekképviseletet lát el és érdekvédelmet biztosít a munkaerő-kiválasztással, a munkaerő-közvetítéssel, a munkaerő-kölcsönzéssel és a személyzeti kiszervezéssel (outsourcinggal) foglalkozó magyar cégeknek, illetve ezek üzleti partnereinek, támogatva mind a szolgáltatás nyújtását, mind annak fogadását, valamint a munkaerő-kölcsönzés megszilárdult jogintézményének a versenyképességet és a munkavállalókat egyaránt kiszolgáló szabályrendszer fenntartása és fejlesztése a magyar gazdasági és jogi struktúrában.

Az MMOSZ ismeretanyaga segítségével támogatja a magyar kis- és középvállalkozásokat, megismertetve őket pályázati lehetőségekkel.

Az MMOSZ kiemelt feladatai:

  • A tagok összehangolt fellépésének segítése a területet érintő kérdésekben.
  • Közös érdekképviseleti intézkedések megtételének kezdeményezése.
  • Véleménynyilvánítás a területet érintő jogalkotói döntések előtt.
  • Információs és egyéb kapcsolatok, együttműködés kiépítése és fenntartása mindazon kormányzati, politikai, társadalmi és szakmai szervezetekkel, valamint érdekcsoportokkal, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.
  • Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése, ápolása, továbbá fenntartása hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel.
  • A tagok képzésének, oktatásának elősegítése, programok, rendezvények szervezése.

A munkaerő-kölcsönzés és egyéb atipikus foglalkoztatási formák elterjedése meghatározó szerepet játszik az Európai Unió és Magyarország munkaerő-piaci rugalmasságának növelésében. Tagjaink évtizedes hazai foglalkoztatási tapasztalataikat kihasználva szeretnék a rugalmas munkavégzési formák előnyeit megismertetni úgy a piaci szféra szereplőivel, mint a munkavállalókkal, elősegítve ezzel a munkahelyteremtést és a munkahelyek stabil megőrzését.