Tagfelvétel

A szövetség alapító tagjai alapvetően munkaerő kölcsönzéssel, közvetítéssel foglalkozó magyar tulajdonú társaságok, melyek szakterületeiken, illetve földrajzi területeiken a piacon vezető szerepet töltenek be. Céljuk, hogy Szövetségükhöz csatlakozzanak mindazon társaságok, akik egyetértenek küldetésükkel és feladataikkal, valamint a hatályos törvényi szabályozásoknak megfelelően működnek.

Tagfelvétel iránti kérelmet az elnökség részére kell benyújtani írásban az info@mmosz.hu email címen.

Tagdíj: 10.000 Ft / hónap
A tagdíj célja a Szövetség általános működési költségeihez való hozzájárulás.
Szövetségünk a működési költségek finanszírozásához minden lehetséges támogatási és pályázati forrást igyekszik felhasználni.
A Szövetség vezetői feladataikat külön díjazás nélkül látják el.

Letölthető belépési nyilatkozat