Céljaink

Érdekképviselet és érdekvédelem nyújtása a kiválasztással, a munkaerő-közvetítéssel, a munkaerő-kölcsönzéssel és a személyzeti kiszervezéssel (outsourcinggal) foglalkozó magyar cégeknek, illetve ezek üzleti partnereinek, támogatva mind a szolgáltatás nyújtását, mind annak fogadását, valamint a munkaerő-kölcsönzés megszilárdult jogintézményének a versenyképességet és a munkavállalókat egyaránt kiszolgáló szabályrendszer fenntartása és fejlesztése a magyar gazdasági és jogi struktúrában.

 

Az MMOSZ feladata

 

A foglalkoztatás bővítése érdekében az EU-ban igen népszerű atipikus foglalkoztatási formák megismertetése és elfogadtatása a foglalkoztatói és a munkavállalói oldalon egyaránt.

 

A jogalkotó előtt a magyar sajátosságokra épülő értékeket és érdekeket is megjelenítése, amelyek más érdekképviseleti szervek tevékenysége során nem, vagy a szükségesnél kisebb mértékben jelennek meg.

 

A Szövetség ismeretanyaga segítségével a magyar kkv-k támogatása, pályázati lehetőségeik megismertetése.

 

  • A tagok összehangolt fellépésének segítése a területet érintő kérdésekben.

  • Közös érdekképviseleti intézkedések megtételének kezdeményezése.

  • Véleménynyilvánítás a területet érintő jogalkotói döntések előtt.

  • Információs és egyéb kapcsolatok, együttműködés kiépítése és fenntartása mindazon kormányzati, politikai, társadalmi és szakmai szervezetekkel, valamint érdekcsoportokkal, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.

  • Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése, ápolása, továbbá fenntartása hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel.

  • Ezeken túlmenően a tagok képzésének, oktatásának elősegítése, programok, rendezvények szervezése.