Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége

Az elmúlt 15-20 évben a munkaerő-kölcsönzés és egyéb atipikus foglalkoztatási formák elterjedése meghatározó szerepet játszott az unió és Magyarország munkaerő-piaci rugalmasságának növelésében. Tagjaink évtizedes hazai foglalkoztatási tapasztalataikat kihasználva szeretnék a rugalmas munkavégzési formák előnyeit megismertetni mind a piaci szféra szereplőivel mind a munkavállalókkal és ezzel elősegíteni a munkahelyteremtést és a munkahelyek stabil megőrzését.

 

Kezdeményezzük a hatóságokkal és jogalkotókkal való együttműködést is a szabályozás alakításában, hogy a munkaerő-kölcsönzés minden szereplője számára elfogadott és az unióhoz hasonlóan rugalmas és népszerű foglalkoztatási formává váljon. Ez a terület tekinthető az európai munkajog és joggyakorlat legdinamikusabban fejlődő részének, melynek magyarországi jogharmonizációjában és fejlesztésében a hazai sajátosságokat ismerve kívánunk a jogalkotók segítségére lenni.