MMOSZ: A szerepkörök változnak, a célok változatlanok

Elnök(i) váltó a megszokott rotáció jegyében

Megalakításakor elhatározott szándékuk szerint – hogy a különböző piaci tapasztalatrendszerek minél jobban segítsék a szervezet szakmai munkáját – a rotáció jegyében, az Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége elnöki teendők ellátását 2015. június 16-tól Csizmadia Gábor, korábbi operatív alelnök veszi Dénes Rajmund Rolandtól, aki továbbra is az elnökség tagjaként tevékenykedik kommunikációs alelnökként. Korábban is az elnökséget erősítő Simon Balázs operatív alelnökként segíti az érdekérvényesítést. A változást, s az éves beszámolót a tagság éves közgyűlésén 2015. június 15-én ellenszavazat nélkül, egyhangúlag fogadta el.

Csizmadia Gábor:

„Az MMOSZ 24 tagszervezetének sem kívánok mást, mint gyakorló üzletemberként piaci partnereimnek: egy olyan menedzsment-támogató szolgáltatási rendszer kialakítást, amely hidat képez a szektor és a gazdálkodó szervezetek közötti információcserében. Elnökként ennek kiépítést tűzöm ki célomul.”

 

Dénes Rajmund Roland:

„Összekovácsolódott az elnökség. Elérkezett az idő, hogy a korábbi hagyományokat folytatva, teret adjunk a rotációnak. Örömmel és megnyugvással tölt el, hogy az elnöki teendőket Csizmadia Gábor alelnök társam veszi át tőlem. A kreativitásának és operativitásának még hangsúlyosabb szerepet szánva.”

 

Simon Balázs:

„Sikeres évek állnak a szervezet mögött. Ahhoz, hogy ez így is maradjon a jövőben, az eddig kialakított értéket megtartva kell tovább javítanunk az együttműködést, fokozni a tagok aktivitását, és biztosítani a hatékony és gyors információáramlást. Ezek a kitűzött céljaim.”

 

A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének célja az iparági érdekképviselet és érdekvédelem nyújtása a kiválasztással, a munkaerő-közvetítéssel, a munkaerő-kölcsönzéssel és a személyzeti kiszervezéssel (outsourcinggal) foglalkozó magyar cégeknek, illetve ezek üzleti partnereinek, támogatva mind a szolgáltatás nyújtását, mind annak fogadását, valamint a munkaerő-kölcsönzés jogintézményként való megszilárdulásának elősegítése és egy egységes – a versenyképességet és a munkavállalókat egyaránt kiszolgáló – szabályrendszer beépítése a magyar gazdasági és jogi struktúrába.

 

További információ: Holub Katalin PR vezető (+36 20 922 6431)